พร้อมที่จะเริ่มเลยหรือไม่

เราพร้อมตอบสนอง เราสัญญา